ผลิตภัณฑ์ TOSTEM รุ่น WE-70 อัพเดทปี 2024

ประตูหน้าต่างรุ่น we-70

ทอสเท็มรุ่นดับเบิลยูอีเจ็ดสิบ (TOSTEM WE70) ออกแบบเพื่องานบ้านพื้นราบ (LOW RISE) มีจุดเด่นในเรื่องความแข็งแรง ความสวยงามตามมาตรฐานทอสเท็ม ในราคาที่สามารถจับจองเป็นเจ้าของได้

สเปค/ข้อมูลทั่วไป (SPECIFICATIONS)

Frame Depth
(ความหนาของวงกบ)
72 mm
104 mm (3 tracks sliding)
Height of Sill
(ความสูงของธรณี)
35 mm
Glass Thickness
(ความหนาของกระจก)
5, 6, 8 mm
 • ความหนาวงกบทั้งประตูและหน้าต่าง 72 มิลลิเมตร แต่รูปแบบประตูบานเลื่อน 3 บาน (3 tracks sliding) ความหนาวงกบ 104 มิลลิเมตร
 • ความสูงธรณีสำหรับฝังลงพื้น เพื่อความสะดวกต่อการใช้งาน 35 มิลลิเมตร แต่ทางเราขอแนะนำให้ทำพื้นลึกลงไป 40 มิลลเมตร
 • รองรับกระจกได้สามขนาดเท่านั้นได้แก่ 5 มิลลิเมตร 6 มิลลิเมตร และ 8 มิลลิเมตร

สีของอลูมิเนียม (COLOR)

มีให้เลือกทั้งหมด 6สีด้วยกัน พื้นผิวชุบอะโนไดซ์พร้อมชั้นเคลือบ (TEXGUARD) เอกลักษณ์ของทอสเท็ม ช่วยปกป้องพื้นผิวอะลูมิเนียมและเผยให้เห็นความเงางามของอะลูมิเนียม

สีทั้ง 6 ของอลูมิเนียมทอสเท็ม
 1. สีขาว (Natural white)
 2. สีเงิน (Natural silver)
 3. สีขาวงาช้าง (Ivory white)
 4. สีไชน์เกรย์ (Shine grey) *สีเฉพาะของทอสเท็ม
 5. สีน้ำตาลเข้ม (Autumn brown) *สีเฉพาะของทอสเท็ม
 6. สีดำ (Natural black)

ประสิทธิภาพ (PERFORMANCES)

ทดสอบประสิทธิภาพโดยลิกซิล (LIXIL) ศุนย์ทดสอบเอกชนที่ได้รับการรับรองโดยรัฐบาลญี่ปุ่นในการทดสอเพื่อประเมินคุณภาพของผลิตภัณฑ์

การทดสอบประสิทธิภาพ
 • การทดสอบด้านการรองรับแรงปะทะจากลมพายุ (WIND PRESSURE TEST) ทอสเท็มรุ่นดับเบิลยูอีเจ็ดสิบอยู่ในมาตรฐาน JIS : S-1 รองรับแรงปะทะได้ 800พาสคัล (Pa)
 • การทดสอบด้านการรองรับมวลน้ำ (WATER PRESSURE TEST) ดับเบิลยูอีเจ็ดสิบอยู่ในมาตรฐาน JIS : S-1 รองรับแรงปะทะได้ 150พาสคัล (Pa)
 • การทดสอบด้านการป้องกันการรั่วไหลของอากาศจากภาย อยู่ในมาตรฐาน JIS : A-3
 • การทดสอบด้านการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกอาคาร (NOISEINSULATION) อยู่ในมาตรฐาน JIS : 25dB

รูปแบบของผลิตภัณฑ์ (PRODUCT)

1. งานหน้าต่างบานเลื่อน (Sliding Window)

1.1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ (2panels on 2tracks Sliding Window)

หน้าต่างบานเลื่อน 2 บาน

สามารถเลื่อนเปิดได้ทั้งสองด้าน มาพร้อมกับมุ้งลวดตามมาตรฐานรางด้านใน สำหรับการอัพเดตผลิตภัณฑ์ในปี 2022 นี้สามารถสั่งรูปแบบพิเศษให้มุ้งลวดอยู่รางนอกบานหน้าต่างได้ และสามารถรองรับสล็อตระบายอากาศ (Airflow slot) ให้อากาศถ่ายเทโดยไม่จำเป็นต้องเปิดบานหน้าต่าง

1.2 หน้าต่างบานเลื่อนสี่ (4panels on 2tracks Sliding Window)

หน้าต่างบานเลื่อน 4 บาน

บานประตูสามาบานประตูสามารถเลื่อนได้ทั้งสี่บานโดยปกติจะใช้เฉพาะคู่กลาง และสามารถใช้คู่ริมเพื่อระบายอากาศได้ รองรับมุ้งลวดตามมาตรฐานรางด้านใน ในปี 2022 สามารถสั่งรูปแบบพิเศษให้มุ้งลวดอยู่รางนอกบานหน้าต่างได้ และสามารถรองรับสล็อตระบายอากาศ

1.3 หน้าต่างบานเลื่อนสองช่องแสงกลาง (3panels on 2tracks Sliding Window)

หน้าต่างบานเลื่อน 3 บาน

ใช้คู่ริมเพื่อระบายอากาศ รองรับมุ้งลวดตามมาตรฐานรางด้านใน ในปี 2022 สามารถสั่งรูปแบบพิเศษให้มุ้งลวดอยู่รางนอกบานหน้าต่างได้ และรองรับสล็อตระบายอากาศ

2. งานหน้าต่างกระจกติดตาย (Fixed Window) *รวมงานกระจกเข้ามุม

2.1 หน้าต่างกระจกติดตาย (Fixed window) 

บานฟิกซ์

สามารถติดตั้งได้ทั้งงานภายนอกอาคาร และภายในอาคาร ในขนาดที่กำหนดสามารถทำให้แบ่งช่องกระจกได้มากถึงสีช่องโดยไม่ต้องแยกวงกบ และ รองรับสล็อตระบายอากาศได้

2.2 หน้าต่างกระจกชนมุม (Corner fixed window) 

บานฟิกซ์แบบหักมุม

สามารถติดตั้งได้ทั้งงานภายนอกอาคาร และภายในอาคาร ในขนาดที่กำหนดสามารถทำให้แบ่งช่องกระจกได้มากถึงสีช่องโดยไม่ต้องแยกวงกบ และ รองรับสล็อตระบายอากาศได้

3. งานหน้าต่างที่มีกลไกการเปิดแบบสวิงค์ (Awning window & Casement window)

3.1 หน้าต่างบานกระทุ้ง (Awning window) 

บานกระทุ้ง

ออกแบบให้เปิดได้ 45องศาเหมาะสำหรับจุดที่ต้องการอากาศถ่ายเท่เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ รองรับมุ้งลวดภายในป้องกันแมลง และ สล็อตระบายอากาศเมื่อไม่ต้องการเปิดบานหน้าต่าง

3.2 หน้าต่างบานเปิดเดี่ยว และ หน้าต่างบานเปิดคู่ (Casement window) 

บานเปิดเดี่ยว/บานเปิดคู่

ส่วนของบานเปิดเดี่ยวสามารถเลือกฝั่งมือจับได้ ตัวบานหน้าต่างเปิดได้ 90องศาเหมาะสำหรับเปิดรับลมเช่น ห้องนอน รองรับมุ้งลวดภายใน รองรับการติดตั้งสล็อตระบายอากาศ

4. งานหน้าต่างบานเกล็ดระบายอากาศ (Louver)

4.1 บานเกล็ดอลูมิเนียม (Aluminum louver)

บานเกล็ดอลูมิเนียม

รูปแบบเกล็ดเป็นงานติดตายไม่สามารถเปิดปิดได้ เหมาะสำหรับห้องที่ไม่ต้องการติดเครื่องปรับอากาศเช่นโรงจอดรถ ห้องเวิร์คช็อป เป็นต้น ชิ้นงานต่อกันแบบวงกบชนวงกบด้วยข้อต่อทรานซั่ม และ มัลเลี่ยน (Transom & Mullion) ได้

4.2 บานเกล็ดกระจก (Glass louver) 

บานเกล็ดกระจก

เกล็ดกระจกเปิดปิดได้ เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการให้อากาศถ่ายเท โดยรองรับมุ้งลวดแบบติดตายด้านนอกสำหรับป้องกันแมลง แต่ขนาดสินค้าจะต้องอยู่ในอัตราส่วนที่ถูกกำหนดใว้

5. งานประตูบานเลื่อน (Sliding Door)

5.1 ประตูบานเลื่อนสลับ (2panels on 2tracks Sliding Door) 

ประตูบานเลื่อน 2 บาน
ประตูทางเข้าเลื่อนสลับ

สามารถเลื่อนเปิดได้ทั้งสองด้าน มาพร้อมกับมุ้งลวดตามมาตรฐานรางด้านใน สามารถสั่งให้เป็นรูปแบบประตูทางเข้าหลัก (Entrance) ที่มีกุญแจล็อกจากภายนอกได้
*สำหรับประตูบานเลื่อนนี้ยังไม่สามารถสั่งรูปแบบพิเศษให้มุ้งลวดอยู่รางนอกแบบบานหน้าต่างได้ 

5.2 ประตูบานเลื่อนสี่ (4panels on 2tracks Sliding Door) 

ประตูบานเลื่อน 4 บาน
ประตูทางเข้าแบบ 4 บาน

บานประตูสามารถเลื่อนได้ทั้งสี่บานโดยปกติจะใช้เฉพาะคู่กลาง และสามารถใช้คู่ริมเพื่อระบายอากาศได้ มาพร้อมกับมุ้งลวดตามมาตรฐานรางด้านใน สามารถสั่งให้เป็นรูปแบบประตูทางเข้าหลัก (Entrance) ที่มีกุญแจล็อกจากภายนอกได้
*สำหรับประตูบานเลื่อนนี้ยังไม่สามารถสั่งรูปแบบพิเศษให้มุ้งลวดอยู่รางนอกแบบบานหน้าต่างได้

5.3 ประตูบานเลื่อนสองช่องแสงกลาง (3panels on 2tracks Sliding Door) 

ประตูบานเลื่อน 3 บาน

เปิดใช้งานคู่ด้านซ้าย และ ขวา รองรับมุ้งลวดตามมาตรฐานรางด้านใน
*ไม่รองรับระบบล็อกภายนอก
*สำหรับประตูบานเลื่อนนี้ยังไม่สามารถสั่งรูปแบบพิเศษให้มุ้งลวดอยู่รางนอกแบบบานหน้าต่างได้

5.4 ประตูบานเลื่อนแบบสามราง (3&6 panels on 3tracks Sliding Door) 

ประตูบานเลื่อน 3 แบบเปิดข้าง
ประตูบานเลื่อน 6 บาน เปิดกลาง

รูปแบบงานประตูบานเลื่อนที่สามารถเปิดใช้งานได้กว้างที่สุดคิดเป็นพื้นที่ 2 ใน 3 ส่วน โดยเลื่อนเปิดซ้อนเก็บทางเดียวกัน สำหรับแบบแบ่งสามเป็นการเลื่อนเปิดทางไดทางหนึ่ง ส่วนรูปแบบแบ่งหกจะต้องเปิดจากตรงกลาง รองรับมุ้งลวดภายใน
*
ไม่รองรับระบบล็อกภายนอก
*
สำหรับประตูบานเลื่อนนี้ยังไม่สามารถสั่งรูปแบบพิเศษให้มุ้งลวดอยู่รางนอกแบบบานหน้าต่างได้

6. งานประตูบานเปิด (Swing Door)

6.1 ประตูบานเปิดแบบเปิดออกนอกอาคาร (Out-Swing Door) 

ประตูบานเปิดแบบเปิดออกนอก

ประตูสำหรับเปิดเป็นทางเข้าหลัก มีระบบล็อกแน่นหนามาตรฐานจากญี่ปุ่น และธรณีประตูสำหรับป้องกันน้ำเข้าอาคารมี 4 รูปแบบให้เลือก
*รูปแบบ louver ไม่สามารถป้องกันน้ำได้ และ ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบให้สามารถติดตั้งมุ้งลวดที่ตัวบานประตูได้เพื่อป้องกันแมลง

6.2 ประตูบานเปิดแบบเข้าภายในอาคาร (in-Swing Door) 

ประตูบานเปิดแบบผลัดเข้าใน

ประตูสำหรับเปิดเป็นทางเข้าภายในห้อง รูปแบบไม่มีธรณีประตูจึงไม่สามารถป้องกันน้ำได้จึงไม่เหมาะกับงานภายนอก มีระบบล็อกแน่นหนามาตรฐาน มี 4 รูปแบบให้เลือก
*รูปแบบ louver ไม่สามารถป้องกันน้ำได้ และ ผลิตภัณฑ์มีการออกแบบให้สามารถติดตั้งมุ้งลวดที่ตัวบานประตูได้เพื่อป้องกันแมลง

7. การต่อผสม (MIXED & COMBINATION)

ผลิตภัณฑ์ทอสเท็มส่วนใหญ่จะเป็นการแยกวงกบออกจากกันในแต่ละชิ้นงาน กรณีที่ต้องการเสริมช่องแสงนั้นสามารถทำได้

7.1 การต่อผสมของหน้าต่าง (Bottom Windows / Top Windows)

การต่อผสมของหน้าต่าง

กรณีด้านบน และ ด้านล่างเป็นหน้าต่างโดยจุดวงกลมคือรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อได้

7.2 การต่อผสมของประตู (Bottom ประตู / Top Windows)

การต่อผสมของประตู

กรณีด้านบนเป็นประตู ด้านล่างหน้าต่างโดยจุดวงกลมคือรูปแบบที่สามารถเชื่อมต่อได้

ติดต่อทีมงาน TOSTEM

สอบถามข้อมูลติดต่อตัวแทนจำหน่าย TOSTEM LIXIL

คุณภาพ โฮมโซลูชั่น (KUNNAPAB Home Solution)

Tel: 063-720-5750
Line: @kunnapab
Email: kunnapab@hotmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/tostemlixil