เกี่ยวกับทีมงานคุณภาพ

KUNNAPAB Home solution

เกี่ยวกับ KUNNAPAB Home Solution

ทีมงานคุณภาพ จริงใจกับลูกค้า ราคายุติธรรม

ทีมงานคุณภาพ KUNNAPAB คือการรวมกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการผลิต จำหน่าย และติดตั้งผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับบ้าน ซึ่งมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ติดตั้งแบบมืออาชีพ ในราคาที่ยุติธรรม ครอบคลุมหลายจังหวัดทั่วประเทศไทย ภายใต้แบรนด์ บริษัท คุณภาพ โฮมโซลูชั่น จำกัด (KUNNAPAB Home Solution Ltd.)

ที่มาของทีมงานคุณภาพ (KUNNAPAB)

กลุ่มหรือเครือข่ายของบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพได้เริ่มต้นก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของบริษัทออกแบบบ้าน บริษัทรับเหมาก่อสร้าง บริษัทออกแบบภายในและตกแต่งบ้าน บริษัทรับซ่อมแซมและปรับปรุงบ้าน บริษัทจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง บริษัทที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ และบริษัทที่รับให้บริการที่เกี่ยวข้องกับบ้าน เช่น หลังคา พื้น ประตู หน้าต่าง กันสาด ผ้าม่าน เฟอร์นิเจอร์ จัดสวน

ในปี 2018 คุณภาพ โฮมโซลูชั่น (KUNNAPAB Home Solution) ได้แยกกลุ่มธุรกิจออกจากลุ่มบริษัทรับสร้างบ้านคุณภาพ โดยมุ้งเน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพในพื้นที่หลายจังหวัดครอบคลุมทั่วทั้งประเทศไทย

จุดประสงค์ของทีมงานคุณภาพ (Our Objectives)

ทีมงาน ​KUNNAPAB เกิดขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการผลิต จำหน่าย และติดตั้ง ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่เกี่ยวกับบ้าน โดยคำนึงถึงคุณภาพของผลงานที่เจ้าของบ้านจะได้รับเป็นหลัก ในราคาที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับวัสดุที่ใช้ รูปแบบบ้าน ความยากง่ายในการทำงาน ณ สถานที่หน้างานจริง

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาที่แก้ไม่ตกที่เกิดขึ้นกับเจ้าของบ้าน เช่น ผู้รับเหมาก่อสร้างและทีมงานช่างที่ไม่ได้คุณภาพ ปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน ฯลฯ

ทีมงานของเราจึงได้ก่อตั้งเป็น ทีมงานคุณภาพ (KUNNAPAB)โดยคัดสรรบุคลากรที่มีความตั้งใจในการทำงาน มีความรับผิดชอบในผลงาน มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนางาน มีความจริงใจกับลูกค้า ในราคาที่ยุติธรรม

บริษัท รับสร้างบ้าน คุณภาพ ประเทศไทย

ตัวอย่างผลงานติดตั้งผลิตภัณฑ์คุณภาพ

พื้นที่ให้บริการ

Coming Soon!