ร่วมเป็นพันธมิตรกับเรา (Partner With Us)

“ร่วมกันทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตไปกับเรา” 

ทีมงาน KUNNAPAB Home Solution (คุณภาพ โฮมโซลูชั่น) เข้าใจถึงความสำคัญของความร่วมมือที่เข้มแข็งในการให้บริการผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับบ้านที่มีคุณภาพแก่ลูกค้า ดังนั้น เราจึงเปิดโอกาสที่จะร่วมมือกับผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจริยธรรม และนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆอยู่เสมอ 

หากคุณมีผลิตภัณฑ์ที่มีตรงกับแนวทางการดำเนินงานของทีมงานของเรา เรายินดีที่จะร่วมมือกับผลิตภัณฑ์ของคุณเพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์และและประสบการณ์ที่ดีให้แก่เจ้าของบ้าน

ร่วมมือกับ KUNNAPAB Home Solution:

วิสัยทัศน์ร่วมกัน: พันธกิจของเรา (Our Mission) คือ การร่วมมือกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพให้แก่บ้านของลูกค้า ในการสร้างบ้าน การต่อเติมบ้าน หรือการปรับปรุงบ้าน