kunnapab uesen kunnapabuesen คุณภาพ มุ้งลวดจีบ มุ้งจีบ มุ้งพับจีบ

วิธีการวัดขนาดช่องประตูหน้าต่าง เพื่อเตรียมติดตั้งมุ้งลวดจีบคุณภาพ Uesen

สำหรับลูกค้าที่สนใจมุ้งลวดจีบคุณภาพ Uesen และต้องการทราบราคาเบื้องต้นเพื่อประเมินงบ วันนี้ทางเราทีมคุณภาพ (KUNNAPAB) จะมาสอนวิธีการวัดขนาดช่องประตู หน้าต่างที่ถูกต้องกัน

ประโยชน์ของการวัดขนาดช่องประตูหน้าต่างอย่างถูกต้อง

-สามารถคำนวณราคาได้แม่นยำ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ราคาไม่คลาดเคลื่อนมากหลังจากวัดหน้างานจริง

-ทำให้สามารถประเมินได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นว่า ควรใช้มุ้งพับจีบประเภทไหน รูปแบบใด ควรเป็นบานพับจาก 2 ฝั่งหรือฝั่งเดียว

-ทำให้การออกแบบการติดตั้งเป็นไปได้อย่างถูกต้อง ว่าควรจะเป็นการติดตั้งแบบภายในช่องประตูหน้าต่าง หรือนอกช่องประตูหน้าต่าง

อุปกรณ์ที่จำเป็นในการวัดขนาด

-ไม้บรรทัด

-ตลับเมตร

-สายวัด

โดยการเลือกใช้อุปกรณ์อาจจะเลือกเป็นอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว หรือเลือกตามความเหมาะสมก็ได้ เช่นตลับเมตรจะเหมาะกับการวัดช่องประตูหน้าต่างที่มีขนาดกว้าง เป็นต้น

วิธีการวัดขนาดช่องประตูหน้าต่าง สำหรับการติดตั้งภายในช่องประตู

วัดช่องประตู ติดตั้งมุ้งจีบ

ขั้นตอนที่ 1 ทำการสังเกตวงกบและบริเวณรอบข้างก่อน ว่าควรติดตั้งตรงไหน ในกรณีรูปนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆคือ วงกบด้านนอกบ้าน วงกบด้านในบ้าน และช่องปูนด้านในบ้าน

ขั้นตอนที่ 2 พิจารณาว่ามุ้งจีบสามารถติดตั้งตรงไหนได้ โดยในเคสนี้วงกบด้านนอกจะเป็นส่วนที่บานประตูเข้ามาปิด วงกบด้านในจะเป็นส่วนที่มือจับของประตูยื่นออกมา ถ้าเป็นลักษณะนี้เราสามารถติดมุ้งจีบได้ในบริเวณของช่องปูนด้านใน

ขั้นตอนที่ 3 เริ่มขั้นตอนการวัด ก่อนอื่นให้ทำการวัดความหนาของช่องปูนทั้ง 4 ด้าน บน ล่าง ซ้าย ขวาก่อน โดยความหนาควรจะมากกว่า 45 มิลลิเมตร เพื่อที่จะติดมุ้งจีบให้พอดีกับช่องปูน ในกรณีที่ช่องปูนมีความหนาน้อยกว่า 45 มิลลิเมตร ตัวกรอบของมุ้งจะต้องยื่นออกมาด้านนอก

ติดตั้งมุ้งลวดจีบ ติดตั้งมุ้งจีบ

**ในกรณีของรูปนี้ ช่องปูนมีความหนาประมาณ 3 เซนติเมตร ดังนั้นตัวกรอบของมุ้งจะถูกยื่นออกมาประมาณ 1 เซนติเมตร

ขั้นตอนที่ 4 วัดความกว้างของช่องประตูโดยให้วัดจากขอบด้านนอกสุดของช่องปูน ไปจนสุดอีกด้านหนึ่ง ดังภาพ

ขั้นตอนการวัดประตู

ขั้นตอนที่ 5 วัดความสูงของช่องประตู โดยวัดจากด้านล่างสุดไปจนถึงขอบช่องปูนด้านบนสุด ดังภาพต่อไปนี้

การวัดความสูงของช่องประตู

วิธีการวัดขนาด สำหรับติดตั้งภายนอกช่องประตูหน้าต่าง

ขั้นตอนที่1 วัดขนาดบริเวณด้านบนเหนือช่องประตูที่จะติด โดยขนาดจะต้องไม่น้อยกว่า 65 มิลลิเมตร ดังภาพ

วัดขนาดบริเวณด้านบนเหนือช่องประตู

ขั้นตอนที่ 2 วัดความกว้างของช่องประตูตามปกติ แต่ด้านซ้ายและขวาด้านนอกช่องประตูให้ทำให้การวัดแยกออกมา โดยจะต้องมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 25 มิลลิเมตร ดังภาพด้านล่าง

วัดความกว้างของช่องประตู

ขั้นตอนที่3 ขั้นตอนการวัดสุดท้ายจะเป็นการวัดด้านล่างสุดบริเวณพื้นที่ตัวมุ้งจีบจะยื่นออกมา โดยให้วัดต่อจากช่องปูนด้านนอกสุดออกมาด้านใน และพื้นที่ส่วนนี้จะต้องมากกว่า 45 มิลลิเมตร เพื่อวางรางของมุ้งลวดจีบ ดังภาพ

การวัดด้านล่างมุ้งจีบ

KUNNAPAB Home Solution (คุณภาพ โฮมโซลูชั่น)
Tel: 095-515-0600, Line: @kunnapab
Email: kunnapab@hotmail.com

Kunnapab คุณภาพ kunnapabhomesolotion คุณภาพโฮมโซลูชั่น