รับเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำคุณภาพ (KUNNAPAB POOL)

สระว่ายน้ำคุณภาพ

รับเหมาก่อสร้างสระว่ายน้ำคุณภาพ (KUNNAPAB POOL)

สระน้ำแบบใหม่มีระบบกรองน้ำในตัว ไม่จำเป็นต้องทำห้องบำบัดน้ำเหมือนสระน้ำทั่วไปและไม่ต้องปูกระเบื้องแต่ใช้สีนาโนเทคโนโลยีแทนไม่รั่ว ไม่ซึม และถูกกว่าสระน้ำปกติถึง 30 เปอเซนต์

ข้อดีของสระว่ายน้ำคุณภาพ

ลดต้นทุน

ลดต้นทุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์(แรงงาน,ค่ากระเบื้อง,ยาแนว,กันซึม,ฯลฯ)

ตกแต่งเป็นลวดลายได้

สามารถตกแต่งเป็นลวดลายได้ โดยใช้สีนาโนเทคโนโลนี

เครื่องกรองมีขนาดเล็ก

เครื่องกรองมีขนาดเล็ก สามารถฝังลงไปในดินได้ จึงมีความสวยงามและไม่ต้องทำห้องบำบัดน้ำ

หมดปัญหาเรื่องกระเบื้องหลุด

หมดปัญหาเรื่องกระเบื้องหลุด แตก

คุณสมบัติของสระว่ายน้ำคุณภาพ

ตัวกรองควรเปลี่ยนเมื่อครบ 2-3 ปี ราคา 2,000 บาท
เครื่องกรองอายุการใช้งานประมาณ 10 ปี
สีอายุงานใช้งานประมาณ 9 ปี
สารที่ใช้ในการผลิตสีน้ำเข้าจากอเมริกา แล้วนำมาผสมที่ประเทศจีน
สีแห้งภายในเวลา 1 วัน

สระขนาด 5x10 m ต่อเครื่องกรอง 1 เครื่อง
คนงาน 1 คนก็เพียงพอต่อการทาสีสระน้ำ
ความลึกของสระต่ำสุดคือ 1.1 m สูงสุด 1.7 m (ความลึกมาตรฐาน)
ตัวกรองมีระบบน้ำวน และมีไฟในตัว

รับประกัน 3 ปี

ข้อมูลการประกัน

รับประกัน 3 ปีหลังจากทำสระเสร็จ
โดยต้องเป็นสระที่ทำโดยทีมของช่างคนจีนเท่านั้น

**ระยะเวลาที่ใช้ในการทำสระประมาณ 20-30 วัน (ขุดบ่อ,วางระบบกรอง,ทาสี,ตกแต่งโดยรอบ)
**ค่าใช้จ่ายในการทำสระขนาด 5x10 m 580,000 บาท (ขุดบ่อ,วางระบบกรอง,ทาสี,บันไดสระ,ไม่รวมตกแต่งโดยรอบ**)