ประตู TOSTEM สามารภทำขนาดไหนได้บ้าง

ขนาดของประตู TOSTEM สามารถทำขนาดไหนได้บ้าง ?

ขนาดของประตู Tostem นั้น จะแตกต่างกันไปตามรุ่น และประเภทของประตู เนื่องจากการใช้งานที่แตกต่างกัน แต่โดยส่วนใหญ่แล้วประตู Tostem รุ่นสำหรับงานอาคารสูงจะมีขนาดใหญ่กว่า รุ่นสำหรับงานบ้านพักอาศัยทั่วไป

ความแตกต่างของขนาดในประตูแต่ละประเภท

โดยส่วนใหญ่แล้ว ประตูรุ่นงานบ้านพักอาศัยทั่วไป จะสูงได้ประมาณ 2.4 เมตร ในขณะที่รุ่นอาคารสูงจะสูงได้ถึงเกือบ 3 เมตร ยกเว้นประตูประเภทบานเฟี้ยมงานบ้านพักอาศัยทั่วไป ที่สูงได้ถึง 3 เมตร 

ส่วนในด้านความกว้างประภทของประตูจะมีผลมากกว่า ซึ่งประตูอลูมิเนียมของ Tostem นั้น ได้ มีการกำหนดกำหนดขนาดสูงสุดของประตูของแต่ละประเภทไว้ดังนี้ 

รุ่น GRANTS

ขนาดประตูอลูมิเนียม TOSTEM รุ่น GRANTS
 • ประตู บานเลื่อนคู่ มีความกว้าง 0.9 – 3 เมตร
 • บานเลื่อนสาม มีความกว้าง 1.32 – 4.5 เมตร
 • บานเลื่อนสี่ มีความกว้าง 1.75 – 6 เมตร
 • บานเลื่อนหก มีความกว้าง 2.58 – 6 เมตร
 • บานเปิดเดี่ยว มีความกว้าง 0.8 – 1 เมตร

รุ่น WE PLUS

หน้าต่างสำหรับงานคอนโดสูงไม่เกิน 40 เมตร
งานเพนท์เฮ้าส์ของ WE-Plus
 • ประตู บานเลื่อนคู่ มีความกว้าง 1 – 3.5 เมตร
 • บานเลื่อนสาม มีความกว้าง 1.8 – 5.5 เมตร
 • บานเลื่อนสี่ มีความกว้าง 1.8 – 5.5 เมตร
 • ประตู บานเปิดเดี่ยว มีความกว้าง 0.5 – 1 เมตร
 • บานเปิดคู่ มีความกว้าง 1 – 2 เมตร

รุ่น WE 70

ขนาดกว้างสูงประตูบานเลื่อน WE70
 • ประตู บานเลื่อนคู่ มีความกว้าง 1 – 3.5 เมตร
 • บานเลื่อนสาม มีความกว้าง 1.8 – 5.5 เมตร
 • บานเลื่อนสี่ มีความกว้าง 1.8 – 5.5 เมตร
 • บานเลื่อนหก มีความกว้าง 3.78 – 8 เมตร
 • ประตู บานเปิดเดี่ยว มีความกว้าง 0.5 – 1 เมตร
 • บานเปิดคู่ มีความกว้าง 1 – 2  เมตร
 • ประตู บานระบายอากาศ มีความกว้าง 0.5 – 1 เมตร
 • ประตู บานเฟี้ยมสี่ มีความกว้าง 1.53 – 3.5 เมตร
 • บานเฟี้ยมหก มีความกว้าง 2.23 – 5.2 เมตร
 • บานเฟี้ยมแปด มีความกว้าง 2.93 – 6 เมตร
 • บานเฟี้ยมสิบสอง มีความกว้าง 6 – 10.33 เมตร
 • บานเฟี้ยมสิบหก มีความกว้าง 6 – 12 เมตร

รุ่น GIESTA

ประตูลายไม้ ประตูgiesta ประตูทางเข้าบ้าน ประตูบานเปิด ประตูบ้าน
สินค้าทอสเท็มประตูทางเข้าเจียสต้า
 • ประตู บานเปิดเดี่ยว มีความกว้าง 0.7 – 1.08 เมตร
 • บานเปิดเดี่ยวช่องแสงข้าง มีความกว้าง 1.03 – 1.43 เมตร
 • บานเปิดคู่ มีความกว้าง 1.37 – 2.1 เมตร

แต่ถ้าประตูที่สั่งไปมีขนาดมากกว่าขนาดสูงสุดที่กำหนดไว้ ประเภท หรือรุ่นของประตูจะต้องเปลี่ยนเป็นแบบที่มีขนาดเพียงพอต่อขนาดที่เสนอมา เช่น ประตูบานเลื่อนคู่ ของรุ่น WE 70 ที่สูงได้ประมาณ 2.4 เมตร กับกว้างได้ประมาณ 3-6 เมตรหากคุณต้องการประตูบานเลื่อนที่มีขนาดที่ใหญ่กว่านี้ รุ่นกับประเภทของประตูจะถูกเปลี่ยนเป็นประตูรุ่น WE PLUS แบบบานเลื่อนสี่แทน

ข้อมูลทั่วไปอื่นๆของประตู Tostem

 • ความหนาของวงกบอยู่ที่ 72 และ 104 มิลลิเมตร ในรุ่นสำหรับงานบ้านทั่วไป และ 101.6, 120 และ178 มิลลิเมตร ในรุ่นสำหรับงานอาคารสูง
 • ความสูงของธรณีอยู่ที่ 35 มิลลิเมตร ในรุ่นสำหรับงานบ้านทั่วไป และ 50 mm ในรุ่นสำหรับงานอาคารสูง
 • ความหนาของกระจกจะอยู่ที่ 5, 6, และ8 มิลลิเมตร ในรุ่นสำหรับงานบ้านทั่วไป และหนาได้ถึง 31.5 มิลลิเมตร ในรุ่นสำหรับงานอาคารสูง
 • ประตู Tostem ส่วนใหญ่ มีสีให้เลือก 6 สี ยกเว้นรุ่น GRANTS ที่เลือกได้ 5 สี และรุ่น GIESTA ที่มีทั้งสีลายไม้ และสีปกติ ทำให้สามารถเลือกได้ถึง 7 สี 

คุณสมบัติอื่นๆ ของประตู Tostem

ประตูแทบทุกรุ่นของ Tostem ยังมีคุณสมบัติที่สามารถต้านลม กันน้ำ กันเสียง และป้องกันอากาศรั่วไหลได้ ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้ผ่านการตรวจสอบคุณภาพมาแล้ว ตามมาตรฐาน ASTM (American Society for Testing and Materials) และมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards) ดังนี้

รุ่นต้านแรงลมป้องกันน้ำเข้าป้องกันอากาศรั่วไหลกันเสียง
GRANTS2000 Pa300 PaASTM E28325 dB
WE-PLUS1600 Pa240 PaASTM E28325 dB
WE-70800 Pa150 PaJIS A – 3
GIESTA1200 Pa150 PaJIS A – 4

หากท่านสนใจสั่งซื้อประตูหน้าต่าง Tostem รุ่น WE ท่านสามารถติดต่อสอบถามทีมงานคุณภาพได้โดย

โทร : 063-720-5750
Line ID : @kunnapab