shinkolite หลังคาอะคริลิคโปร่งแสง หลังคาโปร่งแสง

การติดตั้งหลังคา ShinkoLite by KUNNAPAB ตามมาตรฐาน SCG

Posted Posted in Roofing, shinkolite (ชินโคไลท์)

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวติดตั้งหลังคาโปร่งแสง ShinkoLite การติดตั้งแผ่นอะคริลิคโปร่งแสงชินโคไลท์ ShinkoLite ต้องใช้ประสบการณ์ในการติดตั้งพอสมควร เพราะแต่ละขั้นตอนของการติดตั้งต้องการความพิถีพิถัน ถ้าช่างหลังคาไม่มีความชำนาญพอ งานจะออกมาไม่ได้คุณภาพ ซึ่งทีมช่างมืออาชีพของทีมงาน KUNNAPAB ได้มีการฝึกอบรมทางด้านการติดตั้งหลังคา ShinkoLite จาก SCG โดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเลือกติดตั้งหลังคาอะคริลิคกับทีมงานคุณภาพนั้นได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ SCG กำหนดไว้ ในการติดตั้งหลังคา ShinkoLite […]