shinkolite หลังคาอะคริลิคโปร่งแสง หลังคาโปร่งแสง

การติดตั้งหลังคา ShinkoLite by KUNNAPAB ตามมาตรฐาน SCG

Posted Posted in Roofing, shinkolite (ชินโคไลท์)

ข้อแนะนำเบื้องต้นในการเตรียมตัวติดตั้งหลังคาโปร่งแสง ShinkoLite การติดตั้งแผ่นอะคริลิคโปร่งแสงชินโคไลท์ ShinkoLite ต้องใช้ประสบการณ์ในการติดตั้งพอสมควร เพราะแต่ละขั้นตอนของการติดตั้งต้องการความพิถีพิถัน ถ้าช่างหลังคาไม่มีความชำนาญพอ งานจะออกมาไม่ได้คุณภาพ ซึ่งทีมช่างมืออาชีพของทีมงาน KUNNAPAB ได้มีการฝึกอบรมทางด้านการติดตั้งหลังคา ShinkoLite จาก SCG โดยเฉพาะ ทำให้มั่นใจได้ว่าการเลือกติดตั้งหลังคาอะคริลิคกับทีมงานคุณภาพนั้นได้คุณภาพมาตรฐานตามที่ SCG กำหนดไว้ ในการติดตั้งหลังคา ShinkoLite […]

ShinkoLite ดีไหม? ดีค่ะ ถ้าติดตั้งถูกวิธีตามมาตรฐานชินโคไลท์

Posted Posted in Roofing

แผ่น ShinkoLite ดีไหม? คำถามนี้เป็นหนึ่งในคำถามยอดฮิตที่ลูกค้าเจ้าของบ้านโทรสอบถามทีมงานคุณภาพ (KUNNAPAB) ค่ะ ส่วนคำตอบคือ แผ่น ShinkoLite ดีค่ะ ดีค่ะ ถ้าติดตั้งแผ่นชินโคไลท์ถูกต้องตามมาตรฐานชินโคไลท์ แผ่นอะคริลิค ShinkoLite SCG เกิดจากการร่วมทุนของ SCG Chemical และ Mitsubishi Chemical […]

5 จุดสำคัญ ของการเตรียมโครงสร้างเหล็กหลังคา ShinkoLite

Posted Posted in Roofing

การเตรียมโครงสร้างเหล็กสำหรับติดตั้งแผ่นอะคริลิคหลังคา ShinkoLite SCG ข้อแรก: ความหนาของเหล็กกล่อง โครงเหล็กควรได้มาตรฐานการรับน้ำหนัก โดยทาง SCG แนะนำให้เหล็กกล่องโครงหลังคาควรมีความหนา 2.3 มิลลิเมตร (เหล็ก มอก) ซึ่งจริงๆแล้วแผ่นอะคริลิค ShinkoLite มีน้ำหนักเบา (7 kg/ตร.ม.) แต่โครงเหล็กที่หนาจะทำให้เหล็กไม่เกิดการแอ่นตัวได้ง่าย   […]