มุ้งแบบเก็บซ่อนราง-แข็งแรง-สีขาวซาฮาร่า

มุ้งลวดจีบแบบรางเตี้ย-สีขาวซาฮาร่า